АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ