63. sednica skupštinskog veća

U petak, 23.decembra održaće se 63. sednica opštisnkog veća opštine Ivanjica. Na dnevnom redu je 17 tačaka, a pred većnicima će se naći predlog odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu, kao i  predlog kadrovskog plana za opštinsku upravu opštine Ivanjica i opštinsko pravobranilaštvo opštine Ivanjica za 2023. godinu. Razgovaraće se o programu i finansijskom planu JKP “Ivanjica“ za 2023. godinu; – odluka o utvrđivanju cenovnika komunalnih usluga snabdevanja vodom za piće, odvođenja otpadnih voda i sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada; o programu i finansijskom planu JKP “Duboko“ Užice. Biće reči i o posebnom Programu o korišćenju budžetskih sredstava JKP “ Skrapež vode “ Požega; Pred većnicima će se naći programi rada i finanskijski planovi Doma kulture “Ivanjica“; biblioteke,  statut biblioteke; Turističke organizacije opštine Ivanjica; Biće reči o predlogu odluke o izmeni odluke o naknadama odbornicima Skupštine opštine i članovima Veća; Na saglasnost većnika će morati i da se nađe  predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije državnog puta II A reda br. 197, deonica: Golijska reka –Preko brdo od km 66+778 do km 72+127; Polemisaće se o predlogu Odluke o izmeni odluke o finansijskoj pomoći nezaposlenim porodiljama, kao i o predlogu odluke o dodeli stipendija svim studentima i učenicima koji ispunjavaju uslove konkursa za dodelu studentskih i učeničkih stipendija za školsku 2022/2023. godinu; razmatraće se predlog odluke o ekonomskoj ceni usluga za boravak deteta u predškolskoj ustanovi; predlog odluke o usvajanju Izveštaja trećeg kvartala sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godinu; zatim predlog odluke o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023. godinu; kao i  predlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godinu; Za kraj su planirana i pitanja većnika. Za sredu, 28.decembar za 10h zakazano je 26. skupštinsko zasedanje.