Nestanak struje

Zbog planskih radova na mreži niskog napona sa TS 10/04 kV Grabovica-2 dana 24.12.2022.
godine u vremenu od 09:00 do 11:00 časova bez električne energije biće kupci iz dela Grabovičkog Polja sa desne
strane od puta Grabovica-Bela Crkva.