Nova Uredba o energetski ugroženom  kupcu

Nova Uredba o energetski ugroženom  kupcu Vlade Srbije obuhvatiće 191.000 građana, umesto dosadašnjih 68.000, zahvaljujući povećanju budžetskih sredstava za tu namenu, drugačijim kriterijumima po kojima se određuje ko može da spada u ovu kategoriju i proširenju prava kupaca. Pravo na dobijanje statusa ugroženog kupca prošireno je na primaoce uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a omogućeno je i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca.

O kriterijumima koji moraju da se zadovolje i o kriterijumima koji jasno kažu da ste u statusu ugroženog kupca, Ispred ivanjičke lokalne samouprave govori nam Slađana Nikolić, savetnik u odeljenju za privredu i društvene delatnosti

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite, kancelarija broj 14 Opštinske uprave Ivanjica . Lokalna samouprava je dužna da u roku od mesec dana odgovori na zahtev, kao i da podatke o energetski ugroženim kupcima dostavljaju energetskom snabdevaču svakog meseca.