Održana javna rasprava o nacrtu budžeta opštine Ivanjica za 2023.godinu

Za petak ,23.decembar zakazana je 63. sednica opštisnkog Veća Opštine Ivanjica. Na dnevnom redu je 17 tačaka, a pred većnicima će se naći predlog Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu, kao i  predlog Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Ivanjica i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Ivanjica za 2023. godinu;

Danas je održana javna rasprava o nacrtu budžeta opštine Ivanjica za 2023.godinu. Ovo je bila prilika da građani daju predloge, primedbe i sugestije na isti i da pokušaju da utiču na to kako će se novac trošiti u godini koja nam dolazi. kao i uvek kritičara je puno, ali vrlo je mali odziv građana. Oba narodna poslanika u republičkom parlamentu, i Dragovan Milinković iz SPS-a, ali i MIlovan Jakovljević iz srskog pokreta „Dveri“ su se uključili u diskusiju. Bilo je i pohvala, ali i kritika za ovaj budžet, a Milovana Jakovljevića smo pitali na koji način će on doprineti da budžet opštine bude veći i kako bi on rekao domaćinski. dok smo Dragovana Milinkovića pitali o samom političkom delovanju u republičkom parlamentu.

Na ovoj javnoj raspravi opštinskim vlastima je rečeno da ukoliko oni ne smeju da u resornim ministarstvima traže veće prinadležnosti za razne projekte, onda to ima neko ko hoće i može, a na pitanje zameniku predsednika opštine Ivanjica Nenadu Glaviniću da li se oni plaše bilo koga, on jasno kaže da apsolutno nikakve bojazni nema, ljudi iz ivanjičke lokalne samouprave se nikoga ne plaše, razgovori koji se vode sa predstavnicima republičkih organa ponekad umeju i da budu i žustriji kada se radi o gradu na Moravici, ali ipak je konstruktivna diskusija jedini put do rešenja problema.