Održana teorijska obuka za drugu grupu CNC operatera

U okviru projekta „Model za unapređenje kompetencija nezaposlene omladine u cilju ublažavanja negativnih posledica migracija“ koji realizuje lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa Međunarodnom ogranizacijom za migracije (IOM) i UNDP u Srbiji, finansira Švajcarska vlada – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sufinansira opština Ivanjica, u prostorijama kompanije „MATIS“ održana je teorijska obuka za drugu grupu „CNC“ operatera.  Obuka se realizuje u saradnji sa Akademijom „Oxford“ i kompanijom „MATIS“ iz Ivanjice, koja je i partner na pomenutom projektu. Na teorijskom delu obuke polaznici su dobili osnovne informacije o pravilima ponašanja i merama poštovanja bezbednosti i zaštite na radu. Takođe su stekli osnovna znanja iz tehnologija obrade materijala rezanjem, za koje su prvenstveno vezane CNC mašine na kojima će sprovoditi dalju praktičnu obuku.  Dobili su uvid u mogućnosti i namenu CNC mašina i kroz praktične primere sami kreirali jednostavnije kodove za programiranje istih. Nakon teorijskog dela mladi nastavljaju svoje usavršavanje kroz praktični deo obuke u pogonima kompanije „MATIS“ uz praćenje i nadzor mentora.  Po završetku obuke ukupno 10 mladih polaznika dobiće priznati sertifikat od strane licencirane Akademije, kao i posao na poziciji „CNC“ operatera u kompaniji „MATIS“. Kompanija „MATIS“ planira širenje svojih pogona i nabavku većeg broja „CNC“ mašina tako da će potreba za ovim kadrom u narednom periodu biti u porastu.