Usvojen drugi rebalans budžeta

Danas je održano 25. skupštinsko zasedanje na kojem je prisustvovalo 34 odbornika. Najpre je usvojen zapisnik sa 24. sednice SO Ivanjica, dnevni red nije trpeo izmene, a potom je odborničku zakletvu položio Milijan Đurašević sa liste „Aleksandar Vučić- Za našu decu“. Usvojen je drugi rebalans budžeta.

Odbornička grupa SPS Ivanjica je podržala drugi rebalans budžeta za razliku od prethodne sednice skupštine, kada prvi rebalans nisu podržali.

Podsećamo da Ivanjica u republičkoj skuštini ima dva narodna poslanika, pa nas je zanimalo kakvu saradnju sa njima ima vlast u Ivanjici, s obzirom na to što jedan od njih dolazi iz redova Dveri, a drugi iz redova SPS-a.

Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023 .godinu na teritoriji opštine Ivanjica; o određivanju pravaca pružanja državnih puteva prvog i drugog reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji opštine Ivanjica; usvojen je predlog Odluke o konverziji potraživanja opštine Ivanjica po osnovu javnih prihoda u ulog opštine Ivanjica u osnovnom kapitalu „Zastava oružje AD Kragujevac“ i otpišu potraživanja po osnovu kamate; usvojeni su i pojedini zahtevi građana Ivanjice, a naredno zasedanje nas očekuje nakon 25. decembra.